Andelslån

Andelslån header image 2

Skal kunder i Swedbank være bange for deres andelslån?

81 Comments · Andelslån

Flere hundrede danske kunder i Swedbank fik i foråret 2010 et brev med posten. Deres andelslån steg med 1 % fra 3,35 % til 4,35 %.

Swedbank har analyseret de forskellige kundegrupper, og de har været utilfredse med indtjeningen.

Men hvorfor hæver i renten så kraftigt? Kunne man ikke have taget rentestigningen i små bidder?

“Renten skal hæves med 1 procentpoint for vores andelskunder, og det ville være useriøst at hæve renten med et halvt procentpoint nu og så igen om tre måneder,” siger René Bendtsen, privatkundechef i Swedbank.

Han ved, at nogle af kunderne vil blive sure, når renten på deres andelsboliglån stiger fra 3,35 pct. til 4,35 pct.

Han siger, at renterne ikke bliver hævet mere, end at Swedbank med en andelsrente på 4,35 pct. stadig er billigst på andelslån, hvis man ser bort fra Lærernes Pensionskasse og Pensam Bank, som er medlemsbanker.

“Der kan selvfølgelig altid være nogle kunder i andre pengeinstitutter, som kan forhandle sig til en mere favorabel rente, men ellers er vi stort set de billigste på markedet med vores faste rentesatser,” siger René Bendtsen.

Der har særligt været opmærksomhed på Den Danske Bank der i 2012 er blevet ved med at hæve deres rente i små bidder.

Rentespændet mellem at låne til ejerbolig med kreditforeningslån og andelsbolig med andelslån er uforklarlig stor. Det er svært at se at der skulle være risikoforkel, men alligevel er der et rentespænd på 4-7 %.

Da Andelslån er banklån, er de i princippet gratis at flytte. Bankens administrationsgebyr kan forhandles væk og en betalt stempelafgift kan flyttes til en ny bank(eller en ny køber af andelslejligheden).

Bankkunder skal nok vende sig til at forhandle lån minimum en gang om året. Her er det især kunder med andelslån der har meget at hente, da de har et bevislig rentespænd til ejerboliger og har store lån i forhold til andre kunder.

Hvad er din situation og hvad mener du?

Tags: ····

81 Comments so far ↓

Leave a Comment